เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ดอยอินทนนท์ - ปางช้าง - น้ำพุร้อน

วันที่ 1: ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ อ.จอมทอง เพื่อขึ้นดอยอินทนนท์ สักการะพระบรมอัฐของพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ ชมดอกกุหลาบพันปี‚ พระมหาธาตุ นภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูสิริ ระหว่างทางชมตลาดม้ง ชมพันธุ์ไม้ เมืองหนาว ชมการเพาะเนื้อเยื่อ ของดอกกุหลาบ /ทานอาหารกลางวัน ที่โครงการหลวง บ่าย.ชมความงดงามของน้ำตกสิริภูมิ น้ำตกวชิรธาร จากนั้น แวะชมการทำนาแบบขั้นบันได การทำกาแฟสดอราบิก่า การทอผ้ากะเหรี่ยง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้านแม่กลางหลวงและหมู่บ้านกะเหรี่ยงสบหาด
เดินทางกลับที่พัก /รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 2 : รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางจากโรงแรม มุ่งหน้าสู่ อ.แม่ริม ที่ปางช้างแม่สา ชมการแสดงโชวของช้างแสนรู้ /รับประทานอาหารกลางวัน บ่าย.จากนั้นเข้าสู‹ตัวเมืองเพื่อกราบนมัสการครูบาศรีวิชัย ขึ้นสักการะพระธาต ุดอยสุเทพ พระธาตุคู่เมืองเชียงใหม่ หลังจากนั้นขึ้นชมพระตำหนักภูพิงค์ และเปลี่ยนจากรถตู้ เป็นรถสองแถว มุ่งหน้าสู่ ดอยปุย เที่ยวชมชาวเขาเผ่าม้ง เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)
วันที่ 3 : รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทาง ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า หมีโคอาล่า และความน่ารักของสัตวหลากหลายชนิดที่สวนสัตวเชียงใหม่ /รับประทานอาหารกลางวัน บ่าย.เดินทางสู่ อ.สันกำแพง เที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพง นวดคลายกล้ามเนื้อด้วยการแช่น้ำแร่ ผ่อนคลายความเครียด ชมธรรมชาติดอกไม้ จากนั้นเดินทางแวะซื้อของฝากที่ อ.สันกำแพง ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง เดินทางกลับที่พัก